Logo 9292ov.nl                                  

 

Menu

 Home
 Instellen als startpagina
 Toevoegen aan favorieten
 Link toevoegen
 Email
 Gratis Sms versturen
 Nieuwsbrief 

Dochterpagina's

 

Links

 Online Casino
 De leukste games
 Spannende games (18+)
 Arnhemse fijnhouthandel

 Goedkoop uw hotel boeken
 Rikabo
 Six Points Media
 Casino online

 Online Parket Shop

 Goedkoop op vakantie

 Shopgigant

 Meubelen

 Satelliet Discount

 T-ISS

 Solastape

 Gelinkt.net

 Oranje artikelen

 Bookingscompany

 Zoek Casino
 Leesgigant
 

 

 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Stophier.nl - de Startpagina van Nederland!
A
Abbega
Plattegrond (Sneek)
www.abbega.nl (under constr.)

Achlum
Plattegrond (Harlingen)
www.achlum.nl (under constr.)

Akkrum
friesland.org
Yachtcharter Wester
www.akkrum.nl

Akmarijp
www.akmarijp.nl (under constr.)

Aldeboarn
www.aldeboarn.nl (under constr.)

Aldtsjerk
www.aldtsjerk.nl
www.t-diel.nl/simmer2000/

Allingawier
www.allingawier.nl (under constr.)

Anjum
www.anjum.nl (under constr.)

Arum
Plattegrond (Harlingen)
www.arum.nl (under constr.)
www.bng.nl/ngw/a/arum.htm
home.wxs.nl/~dasba003

Augustinusga
www.augustinusga.nl (under constr.)

 

B

Baard
Plattegrond (Harlingen)
www.baard.nl (under constr.)

Bakhuizen
Plattegrond (Sneek)

Balk
Plattegrond (Sneek)
www.balk.nl (under constr.)

Bargebek
Plattegrond (Sneek)

Bartlehiem
www.bartlehiem.nl
www.drf.nl/org/frysk-festival/elfstedenbrug/elfstedenbrug.htm

Beers
Plattegrond (Harlingen)

Beesterzwaag

Beetgum
www.beetgum.nl (under constr.)

Benedenknijpe

Bergum
www.bergum.nl

Birdaard
friesland.org
www.birdaard.nl (under constr.)

Blauwhuis
Plattegrond (Sneek)
www.hetfrieseweb.com/blauwhuis/Default.htm

Blauwverlaat

Blija
www.blija.nl (under constr.)

Bolsward
Plattegrond (Harlingen)
www.hetfrieseweb.com/bolsward/Default.htm

Bontebok
www.bontebok.nl (under constr.)
www.drf.nl/plaatsen/heerenveen/gem/dorpen.htm

Boornbergum
www.boornbergum.nl (under constr.)
www.smallingerland.nl

Bovenknijpe

Boxum
Plattegrond (Harlingen)
www.boxum.nl (under constr.)

Bozum
Plattegrond (Harlingen)
www.bozum.nl (under constr.)

Brandeburen

Brantgum
www.brantgum.nl (under constr.)
www.nofriesland.nl/brantgum/

Britsum
www.britsum.nl (under constr.)

Britswerd
Plattegrond (Harlingen)
www.britswerd.nl (under constr.)

Broe

Broeksterwoude
www.broeksterwoude.nl (under constr.)

Buitenpost
www.buitenpost.nl (under constr.)

Burgum
www.burgum.nl
www.t-diel.nl/simmer2000/
members.tripod.lycos.nl/folklore/isffnl.html
users.telekabel.nl/kbn14767/burgum/
www.bng.nl/ngw/b/burgum.htm

Burgwerd
Plattegrond (Harlingen)
www.burgwerd.nl (under constr.)
www.bng.nl/ngw/b/burgwerd.htm

Burum
www.burum.nl (under constr.)

 

 

C
Cornwerd
Plattegrond (Harlingen)

 

 

D
De Veenhoop
www.smallingerland.nl

De Wilgen
www.smallingerland.nl

Dearsum
Plattegrond (Harlingen)

Dedgum
Plattegrond (Sneek)

Deinum
Plattegrond (Harlingen)

Delfstrahuizen
Turfskip Yachtcharter

Doezum

Dokkum

Dokkumer Nieuwe Zijlen

Drachten
www.smallingerland.nl

Drogeham

Dronrijp
Plattegrond (Harlingen)

 

 

E

Eagum

Earnewâld
www.t-diel.nl/simmer2000/

Eastermar
www.t-diel.nl/simmer2000/

Echten

Echternerbrug
Turfskip Yachtcharter

Edens

Ee

Elahuizen
Plattegrond (Sneek)

Engwierum

Exmorra
Plattegrond (Harlingen)

 

 

F

Ferwerd

Ferwoude
Plattegrond (Sneek)

Finkum

Folgeren

Follega

Franeker
Plattegrond (Harlingen)

 

 

G
Gaast
Plattegrond (Sneek)

Gaastmeer
Plattegrond (Sneek)

Garyp
www.t-diel.nl/simmer2000/

Gauw
Plattegrond (Harlingen)

Genum

Gerkesklooster

Gietseburg

Goenga
Plattegrond (Harlingen)

Goengahuizen
www.smallingerland.nl

Gorredijk

Goutum

Greonterp

Grijpskerk

Grootegast

Grou

Gytsjerk
www.t-diel.nl/simmer2000/

Gytsjerkerhoeke

 

 

H

Hallum

Harich
Plattegrond (Sneek)

Harkema-Opeinde

Harlingen
Plattegrond (Harlingen)

Haskerdijken

Haskerhorne

Heeg
Plattegrond (Sneek)

Heerenveen

Hemelum
Plattegrond (Sneek)

Hempens

Herbaijum
Plattegrond (Harlingen)

Hichtum
Plattegrond (Harlingen)

Hidaard

Hindelopen
Plattegrond (Sneek)

Hitzum
Plattegrond (Harlingen)

Hogebeintum

Holwerd

Hommerts
Plattegrond (Sneek)

Hornhuizen

Houwerzijl

Hurdegaryp
www.t-diel.nl/simmer2000/

 

 

I

Idaerd

Idsegahuizum
Plattegrond (Harlingen)

Idskenhuizen
Plattegrond (Sneek)

It Heechsan

Itens
Plattegrond (Harlingen)

 

 

J

Jelsum

Jislum

Jistrum
www.t-diel.nl/simmer2000/

Jorwerd
Plattegrond (Harlingen)

Joure

Jutrijp
Plattegrond (Sneek)

 

K

Kimswerd
Plattegrond (Harlingen)

Kleine Gaastmeer
Plattegrond (Sneek)

Kolderwolde
Plattegrond (Sneek)

Kollum

Kollumerpomp

Kollumerzwaag
www.homepages.hetnet.nl/~kollumerzwaag-friesland/

Komhorn

Kommerzijl

Kootstertille

Kortehemmen
www.smallingerland.nl

Koudum
Plattegrond (Sneek)

Kruisweg

Kubaard
Plattegrond (Harlingen)

 

 

L

Laaxum
Plattegrond (Sneek)

Langelille

Langweer

Lauwersoog

Lauwerzijl

Leens

Leeuwarden

Lekkum

Lemmer
Plattegrond (Sneek)
Turfskip Yachtcharter

Lichtaard

Lippenhuizen

Lollum
Plattegrond (Harlingen)

Longerhouw
Plattegrond (Harlingen)

Lutjegaast

Lutkewierum
Plattegrond (Harlingen)

 

 

M

Makkum
Plattegrond (Harlingen)

Mantgum
Plattegrond (Harlingen)

Marrum

Marssum

Metslawier

Midlum
Plattegrond (Harlingen)

Miedum

Mildam

Mirns
Plattegrond (Sneek)

Molkwerum
Plattegrond (Sneek)

Munein

Munnekeburen

 

 

N

Nes

Nes (Nordsee)

Niawier

Niehove

Niezijl

Nij Beets

Nijega
www.smallingerland.nl

Nijehaske

Nijemirdum
Plattegrond (Sneek)

Nijhuizum
Plattegrond (Sneek)

Nijkerk

Nijland
Plattegrond (Harlingen)

Noardburgum
www.t-diel.nl/simmer2000/

 

 

O

Oentsjerk
www.t-diel.nl/simmer2000/

Offingawier
Plattegrond (Sneek)

Oosterend
Plattegrond (Harlingen)

Oosterlittens
Plattegrond (Harlingen)

Oosterwierum
Plattegrond (Harlingen)

Oosterzee

Oostmahorn

Oostrum

Opeinde
www.smallingerland.nl

Opeinde-Oost

Oppenhuizen
Plattegrond (Sneek)

Oudega (GS)
Plattegrond (Sneek)

Oudega (W)
www.smallingerland.nl

Oudega (N)
Plattegrond (Sneek)

Oudehaske

Oudehornstercompagnie

Oudemirdum
Plattegrond (Sneek)

 

 

P

Parrega
Plattegrond (Sneek)

Piaam
Plattegrond (Harlingen)

Pingjum
Plattegrond (Harlingen)

Polle

Poppenwier

 

 

Q

 

 

Div links

Archief
DPF

Garage Friesland alle garages in friesland op één pagina
Provinciale overheid
SC Heerenveen
Skutjesilen
Twarres
Waddenvereniging

 

 

R

Rauwerd

Reduzum

Rijs
Plattegrond (Sneek)

Roodhuis
Plattegrond (Harlingen)

Rosterhaule

Rotstergaast

Rottevalle
www.smallingerland.nl

Rottum

Ryptsjerk
www.t-diel.nl/simmer2000/

 

S

Sandfirden
Plattegrond (Sneek)

Schalsum
Plattegrond (Harlingen)

Scharnegoutum
Plattegrond (Harlingen)

Scharsterbrug

Scherpenzeel

Schettens
Plattegrond (Harlingen)

Schraard
Plattegrond (Harlingen)

Sebaldeburen

Sint Johannesga

Sloten
Plattegrond (Sneek)

Smalle Ee
www.smallingerland.nl

Snakkerburen

Sneek
Plattegrond (Sneek)
friesland.org

Sondel
Plattegrond (Sneek)

Spannenburg
Plattegrond (Sneek)

Spannum
Plattegrond (Harlingen)

St.Nicolaasga

Stavoren
Plattegrond (Sneek)

Stiens

Sumar
www.t-diel.nl/simmer2000/

Surhuisterveen

Suwâld
www.t-diel.nl/simmer2000/

Sybrandabuorren
Plattegrond (Harlingen)

 

 

T

Tacozijl
Plattegrond (Sneek)

Terherne
friesland.org

Terkaple

Ternaard

Tersoal

Terwispel

Tichelwerk

Tijnje

Tirns
Plattegrond (Harlingen)

Tjerkgaast

Tjerkwerd
Plattegrond (Sneek)

Twijzelerheide

Tytsjerk
www.t-diel.nl/simmer2000/

Tzum
Plattegrond (Harlingen)

 

 

U

Uilesprong

Uitwellingerga
Plattegrond (Sneek)

Ulrum

 

 

V

Veenwouden

Vierhuizen

Visvliet

 

 

W

Waaxens
Plattegrond (Harlingen)

Wanswerd

Warns
Plattegrond (Sneek)

Warstiens

Warten

Wedzeburen

Weidum
Plattegrond (Harlingen)

Wergea

Westergeest

Wierum (Nordsee)

Wijckel
Plattegrond (Sneek)

Wijnaldum
Plattegrond (Harlingen)

Wyns
www.bartlehiem.nl
www.drf.nl/org/frysk-festival/elfstedenbrug/elfstedenbrug.htm

Winsum
Plattegrond (Harlingen)

Wirdum

Witmarsum
Plattegrond (Harlingen)

Wolsum
Plattegrond (Sneek)

Wolvega

Wommels
Plattegrond (Harlingen)

Wons
Plattegrond (Harlingen)

Workum
Plattegrond (Sneek)

Woudsend
Plattegrond (Sneek)
friesland.org

 

 

X

 

 

Y

IJlst
Plattegrond (Sneek)

IJsbrechtum
Plattegrond (Sneek)

 

 

Z

Zoutkamp

Zurich
Plattegrond (Harlingen)

Zwaagwesteinde

Zwagerbosch

Zweins
Plattegrond (Harlingen)

 

 

 

 

 

 

Zoeken

Google

zoek op het Web

zoeken op stophier

 Online radio luisteren


Hotels online boeken
De voordeligste hotels
online boeken.
Altijd de beste
en goedkoopste 
aanbiedingen
klik hier

 

 

Bungalow huren?
Lekker een weekje of
weekend er op uit.
Geen zorgen aan
uw hoofd
en lekker relaxen
klik hier

 

 

 
   

  

 

 

   

   Copyright 2008 stophier.nl - sitemap